Terms and conditions

EN.
The following terms apply to participation at «Beer Tasting in English»:

1. All participants must be 18 years of age on the day of the event.

2. Registration is mandatory. Registration and payment are made through online.citybreak.com

3. Cancellation must be done at least 24 hours before the scheduled event.

3.1. Unsubscribing within the deadline gives full refund of fee.

3.2. Unsubscribing after the deadline does not qualify for refund.

4. Visible intoxicated persons will be refused access.

5. Cancellation may take place up to 24 hours before the event. The participant must be informed accordingly.

 

NO.
Følgende vilkår gjelder for deltakelse på «Beer Tasting in English»:

1. Alle deltakere må være fylt 18 år på dagen for arrangementet.

2. Påmelding er obligatorisk. Påmelding og betaling skjer gjennom online.citybreak.com

3. Avmelding må skje minst 24 timer før oppsatt arrangement.

3.1. Avmelding innen fristen utløser full refusjon av deltakeravgift.

3.2. Avmelding etter fristen kvalifiserer ikke for refusjon av deltakeravgift.

4. Synlig berusede personer vil bli avvist i henhold til Alkoholloven.

5. Avlysning kan skje inntil 24 timer før arrangementet. Deltakeren skal da underrettes.

Personvern