Vilkår oppsatte kurs

1.) Påmelding

1.1 ) Påmelding til våre kurs er bindende.

1.2) Ved uforutsette hendelser kan du likevel melde deg av, da senest syv dager før oppsatt kurs. Avmelding senere enn dette kan føre til at du taper forhåndsbetalt kursavgift/gavekort eller blir fakturert for din plass.

1.3) Ved sykdom ber vi deg gi melding om dette tidligst mulig, og senest 24 timer før kursstart. Avmelding senere enn dette vil føre til betalingsplikt. Vi strekker oss vanligvis langt hvis du ønsker å bli flyttet til et senere kurs.

2.) Aldersgrense

2.1) Kursdeltakeren skal ha fylt 20 år innen kursdato. I lokaler uten aldersgrense kan personer over 18 år delta.

2.2) Beer Palace har aldersgrensen 23 år, men kursdeltakere kan være 18 etter avtale. Personer under 23 år kan dog ikke oppholde seg i lokalet før/etter kurs.

3.) Betaling

3.1) Betaling skjer ved oppmøte, kontant eller med kort. Eventuelt kan gavekort (se pt. 4) benyttes.

4.) Gavekort

4.1) Gavekortholdere kan ikke forlange å få delta på et annet kurs enn gavekortet er gyldig for. Vi vil likevel, når dette er praktisk mulig, flytte gavekort-holder til et tilsvarende eller dyrere kurs mot at eventuelt mellomlegg betales.

4.2) Det gis aldri erstatning for nedgradering til et billigere kurs, men gavekortet kan benyttes til dette dersom deltakeren selv ønsker det.

4.3) Påmelding til kurs skje innen gavekortets utløpsdato. Selve deltagelsen kan dog skje inntil 90 dager etter utløpsdato.

4.4) Gavekort skal skrives ut og tas med på kurset.

5.) Avlysning og ansvar

5.1) Kurs kan avlyses ved få påmeldte. Deltakeren vil få varsel om dette uavbrutt, og deltakere skal ha melding om avlyste kurs senest 24 timer før kursstart. Deltakeren vil da få tilbud om å delta på et senere eller tilsvarende kurs.

5.2) Ølakademiet AS kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for andre utgifter enn forhåndsbetalt kursavgift.

Ølakademiet AS kan ikke stilles til ansvar for feile opplysninger gitt på et kurs – da smak og behag vil variere fra person til person. Vi forplikter oss dog, gjennom våre verdier, til å alltid holde våre kursholdere, så godt som mulig, oppdatert på det siste innen øl-fronten.

Velkommen til oss!

Personvern