For høy alkoholstyrke i butikkølet

Publisert i Blogg

Butikkol

Foto kun for illustrasjon.

150325_ikon_blogg


Tekst: Ølakademiet Foto: Anne Moe

… Det viser tester utført av Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) etter at 156 butikkøl ble testet.

Av 49 undersøkte småskalabryggerier, hadde 18 bryggerier alle sine øl innenfor maksimalgrensen på 4,7 prosent. 23 bryggerier hadde mindre overskridelser på enkelte øl (opp til 5,2 prosent), mens åtte bryggerier hadde svært høye overskridelser. Det ble også funnet to øl som var for sterke fra de fire største bryggeriene i Norge. Resultatene viste også at det sterkeste ølet som ble testet var på 7,98 prosent.

Petter Nome, direktør i BROD, uttalte på pressekonferansen tirsdag ettermiddag at dette er en sak de tar svært alvorlig. Saken berører i stor grad moralske og juridiske spørsmål, avgiftssetting, samt tilliten mellom bryggeriene, kundene og butikkene.

Småskalabryggeriene i hardest vær

Det er i all hovedsak småskalabryggeriene som ikke treffer den høyest tillatt alkoholstyrken på butikkøl, som i dag er på 4,7 prosent. Mange av disse bryggerne har tatt steget fra kjøkkenbenken til kommersiell brygging, og de små bryggeriene har ikke det måleutstyret som nøyaktig fastslår alkoholprosenten.

Samtidig må man huske på at øl ikke er som andre næringsmidler, øl er et levende produkt, som også lever etter at det er tappet i følge Nome. Dette kan således gi varierende resutater.


141202_new_quotemark Det er jo ingen hemmelighet at mange øl smaker bedre med en liten økning i alkoholstyrke.


Nome legger også til at de ikke tror noen av bryggeriene har spekulert i nettopp dette, da de som kan øl nettopp kjenner forskjellen på butikkøl og poløl.

I følge Ølakademiet og diplombrygger Bjarte Lie er det ikke overraskende at høyere alkoholprosent i butikkøl kan forekomme, da målemetodene i stor grad varierer. Det er vanskelig å treffe eksakt uten avansert måleutstyr.

Utviklingssjef ved kvalitetsavdelingen i Ringnes, Tore Hage, sier at de små bryggeriene regner ut alkoholprosenten ut fra teoretiske modeller, mens de store benytter avansert utstyr med måling av sukkerinnhold før og etter gjæring.

Løsningsorientert bransje

Bransjen har i etterkant av funnene tatt umiddelbare grep, med BROD i spissen. Derav løpende dialog med Helsedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet og dagligvarekjedene. Det må også jobbes fram kontrollrutiner hos bryggeriene, der man i dag ser på ulike løsninger med alternativer til måling av alkoholstyrke. Det kan også bli aktuelt med kompetanseheving blant bryggerne, for å sikre seg mot at ølet blir for sterkt.

Konsekvenser

Det er Helsedirektoratet som forvalter alkoholloven, og som i siste instans vurderer eventuell sanksjonering mot de aktuelle bryggerier. Toll- og avgiftsdirekotoratet håndhever saken i henhold til at ølet er testet sterkere enn innmeldt avgiftsklasser. Helsedirektoratet kunne tirsdag foreløpig ikke uttale seg om saken.

Dersom det fra myndighetene sin side skulle komme et regelverk rundt påbud av måleutstyr, vil det kunne bli vanskelig for mange gårdsbryggerier og andre små bryggerier i Norge og brygge på gamlemåten.

Det vil også tilkomme forholdsvis store investeringer i en bransje der kostnadene allerede er store nok for de små aktørene.

Etter en lovendring i 1993, ble øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 prosent kun lovlig å selge på Vinmonopolet.

Personvern