For sterkt butikkøl i butikkene

Publisert i Blogg

Øl med alkoholstyrke over 4,7 prosent skal selges på Vinmonopolet.

150325_ikon_blogg


Tekst: Anne Moe Foto: Frode Henriksen

Bryggeri og Drikkevareforeningen har den siste uken testet butikkøl, dette etter tips fra en privatperson med avansert måleutstyr som har funnet for høyt alkoholinnhold i butikkøl.

Her er videre utdrag fra pressemeldingen, Ølakademiet kommer tilbake med mer etter pressebrief:

16.09 og 21.09 ble det foretatt analyse av 156 øl, hvorav 138 øl fra 49 ulike norske småskalabryggerier, 10 øl fra fire større bryggerier og åtte importerte øl.

Testingen og loggføring ble utført av Hege Ramseng og Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen på Ringnes’ laboratorium. Ølet ble testet på Anton Paar Alcolyz, som har en feilmargin på 0,1 %.

Testresultatene viser:

Av 49 undersøkte småskalabryggerier, hadde 18 alle sine øl innenfor maksimalgrensen på 4,7 %, 23 hadde mindre overskridelser på enkelte øl (opp til 5,2 %), mens åtte bryggerier hadde svært høye overskridelser.

Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) har avdekket at betydelige mengder av butikkølet fra norske småskalabryggerier er sterkere en 4,7 volumprosent alkohol, som loven tillater. Tester av 138 ulike øl viser at ca. 60 prosent er for sterke og noen har et alkoholinnhold på over 7 %.

Småskalabryggeriene i Norge står samlet bak et ønske om å bedre sine rutiner og har samarbeidet fullt ut med foreningen i arbeidet for å kartlegge alkoholinnholdet.

De 138 undersøkte ølene fra småskalaprodusenter fordeler seg slik:

For svakt øl (under 4.0 %): 5 øl
4,0 % – 4,7 % (lovlig): 52 øl
4,7 % – 5,2 %: 31 øl
5,2 % – 6,0 %: 38 øl
6,0 % – 7,0 %: 4 øl
Over 7,0 %: 8 øl

To bryggerier hadde gjennomgående så høyt alkoholinnhold i sine øl at de valgte å trekke alle sine produkter fra markedet.

Ølakademiet kommer tilbake med mer etter pressekonferansen kl. 13.00.

Personvern